تعرفه ها

تعرفه تبلیغات غیر رایگان

تبلیغات ویژه و اثر بخش جهت معرفی هر چه بیشتر خدمات و کالا


آگهی ویژه
بیشتر دیده شدن در نتایج جستجو
افزایش اعتبار و اطمینان به آگهی
30 روز نمایش در سایت
نمایش در بالای سایت در قسمت آگهی های ویژه
دارای روبان آگهی ویژه


آگهی 6 ستاره
بیشتر دیده شدن در نتایج جستجو،
افزایش اعتبار و اطمینان به آگهی
30 روز نمایش در سایت
10 روز نمایش در بالای آگهی ها
دارای ربان ستاره


آگهی فوری
ارسال رایگان آگهی
افزایش اهمیت زمان در آگهی
7 روز نمایش آگهی به شکل فوری
نمایش در سایت با عنوان آگهی فوری
دارای ربان آگهی فوری

جدول مدل دو


رایگان


1 ماه
ارسال رایگان آگهی
30 روز نمایش در سایت
عدم نمایش در بالای آگهی ها
فاقد ربان


20 هزار تومان


3 ماه
ارسال رایگان آگهی
60 روز نمایش در سایت
10 روز نمایش در بالای آگهی ها
دارای ربان نقره ای


60 هزار تومان


6 ماه
ارسال رایگان آگهی
90 روز نمایش در سایت
30 روز نمایش در بالای آگهی ها
دارای ربان طلائی

جدول مدل سه

امکانات
ربان
نمایش در صدر
دارای برچسب
صفحه اختصاصی
صفحه معرفی

بسته برنزی


بسته نقره ای


بسته طلائی


جدول مدل چهار


نام و نام خانوادگی
مجتبی مطهری
علی بخشی
احسان یمینی
رویا انتظاری


سمت
مدیریت
برنامه نویس
مدیر واحد مالی
مدیر پشتیبانی


مدرک تحصیلی
لیسانس
لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس


مدرک تحصیلی
الکترونیک
نرم افزار
MBA
نرم افزار

جدول لیستی

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی
مجتبی مطهری مدیریت لیسانس الکترونیک
علی بخشی برنامه نویس لیسانس نرم افزار
احسان یمینی مدیر واحد مالی فوق لیسانس MBA
رویا انتظاری مدیر پشتیبانی فوق لیسانس نرم افزار